Instrukcja RAL- Wytyczne do montażu okien i drzwi. Kompletne źródło wiedzy

Montaż okien nie jest precyzyjnie uregulowany w polskim prawie budowlanym. Przepisy wymagają jedynie, aby „połączenia okien z ościeżami projektować i wykonywać w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność na przenikanie powietrza”. Nie precyzują jednak, jak to zrobić ani jak kontrolować osiągnięte rezultaty. W związku z tym, jednym z najlepszych źródeł informacji na ten temat jest podręcznik „Wytyczne do montażu okien i drzwi zewnętrznych” wydany przez Niemieckie Stowarzyszenie Jakości RAL.

Specjaliści z IFT Rosenheim, bazując na swoich doświadczeniach i praktyce, omawiają, jak powinien wyglądać prawidłowy montaż okien. Przedstawiają ogólne zasady, podstawy fizyki budynku, zasady projektowania montażu w przypadku nowych budynków oraz wymiany okien, a także główne etapy profesjonalnego montażu. Praktycy-montażyści znajdą w podręczniku liczne przykłady prawidłowego montażu w różnych, mniej lub bardziej skomplikowanych sytuacjach, uzupełnione rysunkami, diagramami i tabelami.

Opracowanie projektu prawidłowego montażu okien

Na okno i jego połączenie z murem oddziałuje wiele czynników, takich jak deszcz, wiatr, zmiany temperatury i wilgotności, promieniowanie słoneczne, hałas oraz agresywne środowisko z zewnątrz, a także temperatura i wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczeń. Ponadto, ruchy konstrukcji budynku, samej stolarki oraz siły wynikające z użytkowania muszą być uwzględnione podczas projektowania montażu.

Prawidłowy montaż okien zgodnie z podręcznikiem RAL powinien obejmować cztery niezbędne kroki:

 1. Właściwe mocowanie i przeniesienie obciążeń
 2. Odpowiednia izolacja termiczna szczeliny montażowej
 3. Hermetyczne, paroszczelne zamknięcie złącza od wewnątrz
 4. Zewnętrzne uszczelnienie wodoszczelne i paroprzepuszczalne

Zgodnie z wytycznymi RAL, za zaprojektowanie prawidłowego montażu okien odpowiedzialny jest architekt. W praktyce jednak zalecenia montażowe są uwzględniane głównie w specyfikacjach dotyczących obiektów użyteczności publicznej. Projekty domów jednorodzinnych często nie zawierają takich informacji, dlatego opracowanie projektu montażu spoczywa na wykonawcy, który musi współpracować ściśle z inwestorem. Projektowanie prawidłowego montażu okien wraz z innymi usługami powinno być zawarte w umowie.

Cechy prawidłowego montażu okien

Prawidłowy montaż okien powinien być zgodny z wytycznymi RAL i musi zapewniać:

 1. Szczelność:

  • Materiałem izolacyjnym należy wypełnić szczelinę pomiędzy oknem a ścianą bez przerw.
  • Połączenie z murem musi być zabezpieczone przed wilgocią i zawsze suche, aby trwało spełniało swoje funkcje.
 2. Bezpieczeństwo mocowania:

  • Okna i drzwi zewnętrzne muszą bezpiecznie przenosić siły działające na element konstrukcyjny na ścianę nośną i fundament.
  • Mechaniczne połączenie jest niezbędne, nie dopuszcza się mocowania za pomocą pianek lub klejów.
 3. Zasady mechanicznego mocowania:

  • Mocowanie z czterech stron za pomocą odpowiednich łączników.
  • Zachowanie prawidłowych odległości pomiędzy punktami mocowania oraz od naroży wewnętrznych.
  • Użycie odpowiednich podkładek podporowych, bloczków dystansowych lub wsporników mocujących.
 4. Profesjonalne uszczelnienie:

  • Uszczelnienie połączeń stolarki ze ścianą budynku jest kluczowe dla trwałości.
  • Materiały uszczelniające muszą kompensować przemieszczenia, być odporne na starzenie, czynniki chemiczne, pogodę i być kompatybilne z sąsiadującymi materiałami.
 5. Dbałość o detale:

  • Złącza powinny być właściwie zwymiarowane i wykonane.
  • Regularna konserwacja i sprawdzanie stanu połączeń stolarki z murem.

Konserwacja i naprawa

Jeśli system uszczelniający jest prawidłowo dobrany, a złącza wykonane zgodnie z wytycznymi, konserwacja nie jest konieczna. W przypadku nieplanowanych obciążeń lub uszkodzeń należy sprawdzić i naprawić uszczelnienie. Regularna konserwacja i pielęgnacja okien obejmuje również kontrolę stanu połączeń stolarki z murem.

Powiązane produkty

Inne produkty w tej kategorii

Zobacz wszystkie

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło